OVER POSTPARELS

'Meisjes schrijven briefjes naar elkaar. Jaren later zijn het herinneringen in een schoenendoos. Maar waar blijven deze lieve, gekke en onnozele berichtjes als ze digitaal zijn?'

Dit is de vraag die ik mijzelf heb gesteld voor mijn afstudeerproject aan de Design Academy Eindhoven.In heel Nederland kwamen dozen vol briefjes, geheimtalen en creatieve vriendinnenschriftjes van zolder. Ik heb veel mensen (vooral vrouwen) gesproken en er blijkt veel herkenning en enthousiasme voor het bewaren en terugzien van deze 'postparels'. Uit de interviews en reacties op de blog kan ik concluderen dat 'tieners van vroeger' hun schatkisten vol met briefjes niet zouden willen missen. 

De moderne digitale manier van communiceren is veel vluchtiger dan de oude briefpost en het materiaal verdwijnt makkelijker tenzij het bewust wordt opgeslagen. 

Uit mijn onderzoek hoe tieners omgaan met hun persoonlijke digitale berichten blijkt dat zij het belang van het bewaren van hun berichten niet inzien. 
Daarom wil ik 'tieners van nu' attenderen op de vergankelijkheid van de moderne digitale communicatiemiddelen zoals sms, Hyves en Twitter.

Er is een serie filmpjes, producten en services ontstaan die digitale berichten tastbaar maakt. Hiermee wil ik een andere kijk geven op onze hedendaagse manier van communiceren.